بایگانی برچسب: مجوز چاپ و نشر کتاب

اخذ مجوز چاپ و نشر

اخذ مجوز چاپ کتاب

اخذ مجوز چاپ و نشر یکی از مهم‌ترین مراحل در چاپ کتاب در ایران گرفتن مجوز چاپ و نشر است. هر کتاب پس از تولید شدن ابتدا باید شابک و فیپا اخذ کند. شابک و فیپا شماره و شناسنامه رسمی ثبت کتاب هستند. بعد از این مرحله باید فایل کتاب به همراه شماره شابک آن […]