کتاب معاملات بازرگانی و تهاتری

58,000تومان

امروزه با توجه به مشکلات اقتصادی در تمام دنیا، روش‌های جدید یا بهتر بگوییم قدیمی احیا شده‌ای در کسب‌و‌کارها ظهور کرده‌اند. یکی از این روش‌ها که در آینده‌ای نزدیک به یکی از مهمترین متدها در تجارت دنیا تبدیل می‌شوند، تهاتر است. 70 هزار کسب‌و‌کار فعال در آمریکا، تمام فعالیت‌های خود را بدون هیچگونه جابجایی نقدی انجام می‌دهند. در این کتاب تمام اصول تهاتر در کسب‌و‌کار آموزش داده شده است تا افراد بتوانند سیستم کاری خود را بر اساس این روش تبادل مالی بنا کنند و بازدهی و سوددهی بالایی را تجربه کنند.