کتاب توسعه مهارت های کوچینگ

148,000تومان

ویژگی‌های کلیدی کتاب توسعه مهارت های کوچینگ:

  • مروری سریع و در عین حال جامع از نحوه عملکرد کوچینگ.
  • بیش از 200 سوال قدرتمند مربیگری که می‌توانید فوراً از آن‌ها استفاده کنید.
  • تسلط بر تمام مراحل فرآیند کوچینگ.
  • مکالمات مؤثر کوچینگ را به روشی هدفمند و راه حل محور انجام دهید.
  • مهارت‌های مربیگری ضروری را توسعه دهید (مانند پرسش، گوش دادن فعال، تعیین هدف، دادن بازخورد سازنده، مربیگری برای عملکرد، مقابله با احساسات و حمایت از تغییر رفتار).
  • استفاده و تست با ابزارهای کوچینگ.
  • بینش بهترین روش در مورد نحوه کار بیزینس کوچ‌های با تجربه.
  • تمرینات کوچینگ عملی برای توسعه مهارت‌های مربیگری خودتان.