استارت‌ آپ ها و انقلاب تکنولوژی

98,000تومان

از آنجا که انقلاب صنعتی قرن بیستم جای خود را به انقلاب تکنولوژیک در قرن بیست و یکم داده است، احتمال نابودی بسیاری از مشاغل در دهه بعدی وجود دارد.
بنابراین برای موفقیت در یک استارت‌ آپ نیاز است تا مهارت‌های لازم را فرا گیرید.
خواندن کتاب استارت‌ آپ‌ها و انقلاب تکنولوژی اولین قدم در درک دنیای استارت‌ آپ است که به منظور کمک به افراد تازه‌کار در دنیای استارت‌ آپ، نحوه صحیح کار با سیستم و چگونگی تأثیر آن بر افراد، جامعه و شرکت‌ها را ارائه می‌دهد.