درباره مدیران اندیشه

انتشارات مدیران اندیشه آماده ارائه خدمات در تمامی مراحل چاپ کتاب از ایده پردازی تا تبدیل محتوا و ترجمه به کتاب، اخذ مجوز های شابک و فیپا، صفحه آرایی، ویراستاری، طراحی گرافیکی و در نهایت بازاریابی و فروش کتاب به شما صاحبان اندیشه می باشد.

چرا مدیران اندیشه

  • قیمت های رقابتی
  • کمترین زمان ترجمه و انتشار
  • ترجمه پرفروش ترین کتب جهان
  • چاپ به روز ترین کتب انتخابی آمازون
team work