چاپ و تالیف کتاب
تبدیل پایان نامه به کتاب

خدمات مدیران اندیشه

انتشارات مدیران اندیشه آماده ارائه خدمات در تمامی مراحل چاپ کتاب به شما صاحبان اندیشه می باشد.

سایر مجموعه‌های ما

آکادمی کسب و کار نعمتی
شرکت همایش پردازان البرز

کتب اخیر انتشارات مدیران اندیشه

با ما تفکر خود را هدفمند کنید

پکیج کتب
-20%
715,000تومان
-20%
550,000تومان
-20%
330,000تومان

مارا در اینستاگرام دنبال کنید