تبدیل پایان نامه به کتاب

خدمات مدیران اندیشه

انتشارات مدیران اندیشه آماده ارائه خدمات در تمامی مراحل چاپ کتاب به شما صاحبان اندیشه می باشد.

سایر مجموعه های ما

شرکت همایش پردازان البرز

کتب اخیر انتشارات مدیران اندیشه

با ما تفکر خود را هدفمند کنید

پکیج کتب
تخفیف
370,500تومان
تخفیف
258,000تومان
تخفیف
160,500تومان